Przystąp on-line Menu +48 32/ 355 85 85
Stopa zwrotu PKO DFE:
Jednostka rozrachunkowa 16,34 zł
DFE na dzień 23.06.2022