Przystąp on-line Menu +48 32/ 355 85 85
Stopa zwrotu PKO DFE:
Jednostka rozrachunkowa 14,45 zł
DFE na dzień 12.12.2019